Jag och Medvetandet del 4 – Nytändning

Medan åren gick såg jag att saker och ting hände inom neurovetenskapen, att fMRI (funktionell Magnetresonanskamera) hjälpte till att öka kunskaperna om hjärnans funktion. Inom det vardagspsykologiska såg jag hur kognitiv beteendeterapi började tränga ut allting annat. Men jag följde inte med i svängarna på något djupare sätt.

Men så förra året fick jag en bok i händerna som väckte intresset på allvar igen: Susan Blackmores Conversations on Consciousness: What the Best Minds Think About the Brain, Free Will, and What It Means To Be Human (Oxford, 2006). Jag upplevde plötsligt samma känsla som efter att ha läst Tor Nörretranders bok, en känsla av att stora framsteg gjorts och att större är på väg. En av de stora namnen i boken pratar också om den framtida möjligheten att kopiera ett mänskligt medvetande till en virtuell värld. (För att åstadkomma detta måste man ju så klart veta vad det är man kopierar! Vad är medvetandet? Vilka hjärnprocesser måste simuleras för att ett medvetande ska kunna uppstå utanför den biologiska sfären? Räcker det med processerna i hjärnan? Förmodligen inte.) Fantasin stimulerades på nytt och jag fick lust att ruska liv i den där avsomnade begreppsapparaten och verkligen se efter vad som händer just nu.

Psykonaut

Susan Blackmore är en av dessa psykonauter som gjort en akademisk karriär av sina frågeställningar. Hon har ägnat sig åt forskning inom parapsykologin, bland annat om utanför-kroppen-upplevelser. I en kort intervju i The Guardian Science Weekly podcast, från den 25 oktober 2010, berättar hon att hon upplevde en utanför-kroppen-upplevelse under sin studietid i Oxford på sjuttiotalet. Den varade i timmar, vilket är mycket ovanligt. Sådana brukar vara korta. Blackmore är också känd för att vara en förespråkare för ateismen, tillsammans med Dawkins och andra, och betraktar religioner som ett slags medvetandets virus (– en åsikt hon alldeles nyligen verkar ha reviderat).

Som framgår av bokens titel är det Blackmore som för dialoger med storheterna inom psykologi, filosofi, neurovetenskap och biologi, och jag ska inte gå närmare in på bokens innehåll här, bara konstatera att jag hittade en personlig favorit bland dessa intressanta forskare. Hans namn är Thomas Metzinger och han är verksam som professor i filosofi vid Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz, Tyskland. Det fanns något i samtalet mellan honom och Blackmore som gjorde mig nyfiken. Metzinger är en filosofisk psykonaut med en rad egna märkliga upplevelser av medvetandets natur och som formulerat en mycket intressant teori om vad medvetandet är och hur det uppstått.

Mer om hans teori i nästa post.

Comments are closed.