Texter och bilder av Håkan Almgren

Här hittar du ett urval ur min text- och bildproduktion. Merparten av texterna har publicerats tidigare i tidskrifter. För nyskrivna texter och färska teckningar/skisser rekommenderar jag bloggen.

Jag har delat in texterna i fakta och fiktion. Du som brukar må exceptionellt dåligt av genrer som science fiction och skräck bör undvika fiktionsavdelningen. Då är kanske faktaavdelningen att föredra. Faktatexterna består av fördjupningar i personer eller fenomen som intresserat mig genom åren.

Texterna kan du välja att läsa direkt på sajten, som en html-sida, eller ladda ner i epub- eller pdf-formatet.

Ett urval av mina teckningar presenteras på bildsidan. En del av dem har publicerats professionellt, men merparten är bara rena övningar i olika tekniker och gjorda med glimten i ögat.

Det är bara att klicka sig fram och se sig om.

Jag hoppas du hittar något som roar eller oroar här.

Med vänliga hälsningar

Håkan Almgren